Starmix bouwstofzuigers

FAQ bouwstofzuigers STARMIX

Het rode lampje van mijn iPulse zuiger gaat steeds branden, wat is er aan de hand?

Het rode controle lampje geeft aan dat de luchtstroom niet voldoende is. Dat deze gaat branden kan geen kwaad en gebeurt door 1 van de volgende punten:

  • Filters verzadigd; zodra het rode lampje gaat branden dat de filters verzadigd zijn gaat de filterreiniging automatisch in werking. Dit word nog eens extra gemeten d.m.v. een drukverschilmeting voor en na het filtersysteem
  • Verstopping in de slang, hierdoor gaat de filterreiniging niet in werking
    Filterzak of ketel vol is, hierdoor gaat de filterreiniging niet in werking
  • Vernauwing uiteinde zuigmond (hou uw hand eens voor de uiteinde van de slang!) , hierdoor gaat de filterreiniging niet in werking
  • Kijk voor meer informatie betreffende de iPulse zuiger naar het volgende filmpje:

Hoe lang gaan filters mee?

Filters dienen minimaal één keer per jaar vervangen te worden, maar er kan ook een eerdere verzadiging optreden waardoor de filters al eerder vervangen dienen te worden. Eerdere verzadiging van het filtersysteem heeft te maken met wat voor soort stoffen er opgezogen worden, of er filterzakken gebruikt worden en als de filters nog extra gereinigd worden. Maar exact is het niet te zeggen hoe lang de filters meegaan.


Wat moet ik doen bij water zuigen?

  • Bij de NSG serie: Standaard filter verwijderen en een schuimstof filter/waterfilter FSS 1200 (413297) monteren.
  • Bij ISC en iPulse serie: Standaard polyester filters laten zitten. Let wel op dat u geen natte filters gebruikt bij (fijn)stof zuigen


Waarom zijn jullie L-gecertificeerde ISC en iPulse zuigers toch geschikt voor stofvrij werken?

Al onze Starmix bouwstofzuigers zijn met minimaal M-klasse filters uitgevoerd. Enige verschil t.o.v. de M-gecertificeerde zuigers zit hem in de elektronica. Bij de L-zuigers gaat er zodra de luchtstroom niet voldoende is het controle lampje oplichten. Bij de M-zuigers gaat er, naast het controle lampje branden, ook een akoestisch signaal af.

Hoe herkent u dat het filter moet worden gewisseld ?

Wanneer de zuigkracht snel afneemt en - afhankelijk van het stofzuigermodel - wanneer het filterindicatielampje gaat branden. Als het een polyester- of NANO-filter is, kan bezonken stof worden weggespoeld. Blaas filterpatronen NIET met perslucht uit! In het geval van schadelijk stof, mag het filter niet worden uitgewrongen en mag het niet worden uitgewassen.

Stof-en filterklassen


Kan ik een normale stofzuiger in een M- of H-stofzuiger veranderen, bijvoorbeeld opnieuw opbouwen door een M- of H-filter in te voegen?
Neen ! M- en H-stofzuigers worden door het testlaboratorium getest als een complete inrichting en hebben oa. via speciale elektronica, die detecteert wanneer de luchtsnelheid daalt onder 20 m / s door toegeslibte filters of verstopte zuigslang. Dan is geen afdoende zuigkracht gegarandeerd en klinkt er een akoestisch waarschuwingssignaal. Alleen na onderzoek en eliminatie van de oorzaak kan verder worden gewerkt.

Wanneer is een stof-luchtmengsel explosief?


De explosie van een stof-luchtmengsel kan optreden wanneer de volgende drie componenten in of rond het apparaat samenkomen:
Stof (enige stofconcentratie is noodzakelijk)
Lucht (zuurstof)
Ontstekingsbron (een minimale ontstekingsenergie moet worden overschreden)
Bijvoorbeeld, Slijpen van aluminium, magnesium of absorberen van b.v. Meel, papierstof, roetstof.
Voor brandbaar stof moeten beschermende maatregelen worden genomen. De klant moet controleren of er een EX zone is. Starmix biedt momenteel geen apparaten voor explosieve stoffen.

Wat betekent ATEX?

ATEX betekent ATmosphere EXplosive. ATEX beschrijft de ATEX-richtlijnen van de Europese Unie, namelijk de ATEX-productrichtlijn 94/9 / EG en de ATEX-bedieningsrichtlijn 1999/92 / EG. Deze richtlijn is van toepassing op apparaten en beveiligingssystemen gespecificeerd in potentieel explosieve omgevingen. Zijkanaalvacuumpompen en borstelloze EC-motoren  zijn vereist om aan deze richtlijn te voldoen. Starmix biedt momenteel geen EX-beveiligde apparaten.

Welke stofzuiger is vereist voor welke stof- of stofklasse?

Op de verschillende stofklassen zijn wettelijke voorwaarden van toepassing. Ze zijn beschreven in de internationale standaard IEC 60 335-2-69, die het stof verdeelt in drie verschillende stofklassen: L, M en H.

Stof klasse L (laag gevaarlijk stof):
Eenvoudig en onschadelijk stof zoals huisstof en materialen zoals aarde of kalk. Het stof heeft een AGW van> 1 mg / m3. Voor L-zuigers wordt het filtermateriaal gecontroleerd. De max. doorlaatbaarheid is minder dan 1%. Er zijn geen speciale voorschriften voor verwijdering.

Stof klasse M (gemiddeld gevaarlijke stof):
Alle houtstof en stof stopverf, plamuur en verf, gips, cement, beton, tegellijmen en verven latex en olieverf of kwartshoudende materialen zoals zand en grind. Hier zijn AGW's van> 0,1 mg / m3. M-zuiger worden door het testcentrum getest als een compleet apparaat. De max. doorlatendheid is minder dan 0,1% en de verwijdering moet stofarm zijn.

Stof klasse H (hoog gevaarlijk stof):
Deze klasse omvat stoffen met AGW van <0,1 mg / m3, alle kankerverwekkende stoffen, stoffen met kanker en ziekteverwekkende deeltjes en stof schimmelsporen, kwartszand, asbest, minerale vezels, bitumen en synthetische minerale vezels zoals glaswol. Deze zuigers worden ook getest als een complete eenheid en de max. doorlaatbaarheid is minder dan 0,005%. Verwijdering moet stofvrij worden uitgevoerd.

Stofklasse H-asbest:
Deze klasse komt overeen met de stofklasse H, maar in Duitsland moeten de stofzuigers een aanvullende test hebben in overeenstemming met TRGS 519, die recht geeft op het opnemen en deponeren van asbest.

Alle Starmix-stofzuigers van de stofklassen M- / H- / H-asbest zijn uitgerust met speciale elektronica zoals wettelijk vereist, die detecteert wanneer de luchtsnelheid daalt onder 20 m / s door de toeslibbing van filters of geblokkeerde zuigslang. Dan is geen afdoende zuigkracht gegarandeerd en klinkt er een akoestisch waarschuwingssignaal. Alleen na onderzoek en eliminatie van de oorzaak kan verder worden gewerkt. Dit waarschuwingssignaal moet ook werken met verschillende slangdiameters, nadat de gebruiker de juiste diameter (van 21 tot 35 mm) via een keuzeschakelaar op zijn zuiger heeft ingesteld.

loading ...