Pompen

Bij de aankoop van een dompelpomp zijn een aantal selectiecriteria belangrijk om een goede keuze te maken :

1. Wens je zuiver water of vervuild water te verpompen ?
2. Wens je de dompelpomp automatisch te laten werken d.m.v een vlotterschakelaar of manueel zonder vlotterschakelaar
3. Dient de dompelpomp opgesteld te worden in een beperkte ruimte?
4. Welke aansluitspanning is er ter beschikking ? 1-230 V of 3-400 V ?
5. Hoe hoog en hoever dient het water verpompt te worden?
= Opvoerhoogte van de dompelpomp H(m)
6. Hoeveel water dient er verpompt te worden per tijdseenheid ?
= Debiet van de dompelpomp Q(l/min)
7. Werkingspunt van de dompelpomp. Aan de hand van de pompenkarakteristiek kan je afleiden wat het theoretische debiet (l/min)zal zijn bij een welbepaalde opvoerhoogte (m).

Pompenkarakteristiek voor een dompelpomp

Bij de aankoop van een hydrofoorgroep/drukpomp zijn een aantal selectiecriteria belangrijk om een goede keuze te maken :

1. Wens ik een traditionele hydrofoorpomp met tank of een compactere presscontrolgestuurde pomp met droogloopbeveiliging
2. Wens ik dieper dan 7 meter aan te zuigen ?
3. Hoe hoog of hoever dient het water verpompt te worden?
4. Hoeveel water dient er verpompt te worden per tijdseenheid?
5. Hoeveel aansluitpunten(verbruikers) wens ik aan te sluiten op de pomp
6. Werkingspunt van de Hydrofoor/drukpomp. Aan de hand van de pompenkarakteristiek kan je afleiden wat het theoretische debiet (l/min)zal zijn bij een welbepaalde opvoerhoogte

Pompenkarakteristiek voor een hydrofoor/drukpomp

Winterklaar maken van de pomp :

Wanneer water bevriest, verhoogt het zijn volume met 10%. Elke hydrofoorpomp die gewerkt heeft behoudt water in zijn reservoir, in de leidingen en in de pomp zelf.
Bijgevolg is het noodzakelijk om voor de winter het water af te laten, zowel uit de leidingen als uit het reservoir als uit de pomp zelf. Indien dit niet gebeurt, scheurt of barst één of meerdere componenten met herstellingskosten tot gevolg.

loading ...