Klimatisatie

Methode voor het berekenen van vereist thermisch vermogen

Formule:  Kcal/h =V x Δt xK  (1kW = 860Kcal)

V:  Volume van het te verwarmen gebied (oppervlakte gebied x hoogte) in m³
Δt: Verschil tussen de buitentemperatuur en de gewenste binnentemperatuur (in °C)
K:   Dispersiecoëfficiënt

loading ...